Výcvik v systemické celistvosti 2018

Vážení zájemci o konstelační výcvik, drazí přátelé,
začátek našeho výcviku se odsouvá na únor/březen 2018.
Prosíme o porozumění a trpělivost.

Po několikatýdenním, velice intenzivním zkoumání všech pro- a kontra jsem se rozhodl nepokračovat v konstelačních výcvicích tak, jak je nabízím od roku 2003 (tedy již 13 ročníků).

Namísto toho chci využít s Alenou Hlouškovou (organizátorka) společného "sabbatical year", tedy téměř roku prázdnin k přípravě zcela nové formy předávání mých zkušeností a k další etapě mé cesty. Budu připravovat výcvik, který již nebude klasické vyučování znalostí a dovedností, ve kterém možná nebude vždy jasné, kdo je učitel a kdo studenti. Rád bych koncipoval výcvik, který by byl společné objevování všeho toho, co se v systemických konstelacích skrývá a k čemu lze dojít, použijeme-li je nejen terapeuticky, ale především rituálně, dramaticky, teatrálně, pohybově, mytologicky, pohádkově, či jako antickou divadelní katarzi - tedy očistu duše. Jsem totiž přesvědčen, že konstelace, tato geniální metoda vnímání celku, mají na víc, než - promiňte mi to - "jen" řešit naše problémy a potíže.

Chtěl bych připravit jakési studijní kolokvium, které poběží jeden rok ve dvanácti intenzivních setkáních, a které nepovedu jen já, ale i přátelé, jež vynikají ve svých oborech. Ale to jsou všechno ještě zcela nezávazné a právě se rozvíjejí nápady v mé hlavě. Rád bych tento nový koncept představil na podzim tohoto roku. Moc se těším - na výcvik i na vás.

Váš Jan Bílý

• • • • • • • •

O našich dosavadních výcvicích:

Není náhodou, že konstelační metoda byla vyvinuta na konci 20. století a dnes, na začátku 21. století, se šíří do stále více oborů. Napomáhá totiž jako téměř žádná jiná k osvojení tří základních předpokladů úspěšného osobnostního rozvoje a společenské transformace:

1. Pochopení zákonitostí celků a akceptování toho, že jsme součástí něčeho většího
2. Zvládnutí zacházení s mnohačetnou a proměnnou pravdou
3. Obohacení našeho logického vnímání světa o mytologický přístup a seznamení s archetypální dimenzí naší existence.
(Viz též související články o mytologickém vnímání zde a o konstelacích a antickém divadle zde.)

Výcvik v metodě systemických konstelací, ať už s cílem jejich provozování, nebo "pouhého" proniknutí do tajů jejich zákonitostí každého účastníka velice intenzivně proměňuje. Během konstelací se totiž nutně musíme vystavit tomu, co je "větší", a to nejen mimo nás, ale i v nás samých. Musíme se naučit, nechat se vést a přestat se snažit o kontrolu všeho - tedy přestat manipulovat. Stáváme se tak citlivějšími a vnímavějšími, spojujeme se s naším ženským, intuitivním principem a otevíráme se působení našeho vyššího "já". To nemůže zůstat bez vlivu na naši schopnost být v souladu s univerzem, tedy na hluboké a léčivé přitakání tomu, co je.

Zároveň ovšem podporují konstelace naši prezenci v přítomném okamžiku, tedy náš mužský princip, a nechávají nás zažít všechny ty každodenní zázraky, které nám naše duše a okolní svět nabízí. Pocit správnosti, štěstí, otevření kreativních kanálů v našem životě, sebe-léčení a sebeláska a v neposlední řadě i radost a láska k okolí jsou pak vedlejší účinky tohoto dvouletého procesu.

Konstelační výcvik, tak jak ho nabízíme, je vlastně jakási objevná a napínavá cesta k sobě samému a k pochopení a uznání naší role v tom větším, jehož jsme součástí, totiž ve světě. Teprve tehdy, dostaneme-li se k sobě, můžeme nejen naslouchat, ale i porozumět ostatním. Teprve tehdy, jsme-li úspěšní v objevování toho, co je uvnitř nás, můžeme být i úspěšní ve venkovním světě. Toto roční společné putování k naší esenci, intuici a moudrosti nás ovšem také spojuje s ostatními účastníky výcviku, takže nacházíme nová a hluboká přátelství a utvrzujeme se v pocitu, že nejsme sami.

• • • • • • • •

Výcvik probíhá ve formě vyváženého střídání teoretických pasáží a mnoha praktických cvičení. Od druhého roku výcviku jsou účastníci vedeni k tomu, pod vedením vedoucího výcviku a později i samostatně zvládnout základní kroky při vedení konstelací.

Dotazy k výcviku a předběžné přihlášky prosíme per e-mail na post@konstelace.info