Vycvik2

Konstelační výcvik 2020

Konstelační výcviky nabízím od roku 2004. Od té doby prošlo mými jednoročními výcviky víc než 300 absolventů. V roce 2018, po roční přestávce, jsem spolu s několika přáteli začal se zcela novým druhem společné práce. 

Náš nový výcvik jsem nazvali “Konstelace, rituál a drama”. Důraz v tomto novém formátu leží na zodpovědnosti a vlastní iniciativě každého z účastníků a společném objevování nových možností konstelací. Jsem totiž přesvědčen, že na prahu třetího tisíciletí, při vstupu do „esenciální duše” již netřeba guruů a koučů, ale odvahy. A vlastního rozhodnutí vytvářet svět v nás…

I v roce 2020 nabídneme další ročník výcviku. Začínáme již 14. února 2020!  

Konstelace, rituál a drama 2020

Výcvik je koncipován tak, aby zajistil jak vybavení účastníků praktickými znalostmi a dovednostmi, ale aby jim také otevřelo tak zvané mytologické (nebo intuitivní) vnímání. Tento druh vnímání považuji za hlavní podmínku úspěšné a nemanipulativní konstelační práce. Do výcviku budou zváni experti a externí lektoři, kteří povedou několik půldenních speciálních kurzů.

Náplň výcviku (výběr):
• Základní konstelační zákonitosti a pravidla
• Definice a specifika různých systémů – co lze a co nelze konstelovat
• Jak používat uvolňující věty?
• Rizika a hranice konstelační práce – jak pracovat bezpečně pro klienty i pro konsteláře
• Různé typy konstelací (např. finanční, konstelace v byznysu, konstelace se značkami a figurkami, konstelace zdravotních symptomů, vnitřní dítě v konstelacích a pod.)
• Co dělat v případě náhlého otevření traumatu a jiných psychospirituálních krizí
• Základy psychiatrické diagnostiky (abychom rozeznali rizika práce)

A dále: Hledání syntézy rituální, dramaticko-divadelní a konstelační práce a jejich společných průniků. Část výcviku bude probíhat “na prknech, jež znamenají svět” – tedy v divadelním prostředí, ale i na různých “silových” místech, kde budeme zkoumat vliv “genia loci” na to, co se v konstelacích a rituálech děje. Budeme se také zaobírat účinkem řeči, gest, držení těla a různých kontaktních interakcí na rituál a konstelaci, prozkoumáme hru, hravost a inspirovanou improvizaci, osobní mýtus a sen, zkusíme i astro- a karma-konstelace.

Certifikace

Účastníci každého z kurzů dostanou ode mne certifikát o abslovování kurzu (v případě, že nebudou mít závažnou absenci větší než 25%), který lze použít i pro přihlášku do České asociace systemických konstelací.

Nároky na účastníky

Konstelace v mém pojetí mají velmi blízko nejen k antickému divadlu (drama, katarze, metanoia), ale především k rituálu, ať už k přechodovému, nebo v jeho spíš všeobecné formě. Konstelace se v mém pojetí vyznačují symbolickým charakterem dění, vyjmutím z racionálního časoprostoru či používáním meta-logické řeči, gest atd.. Rituál a konstelace se zdaří především tehdy, je-li skupina lidí, která ho provozuje, jednotná ve svém záměru a odhodlanosti. Proto je důležité, aby účastnící byli odhodláni “jít s kůží na trh”.

To samozřejmě neznamená, že by nemohli či neměli určovat, co už je za jejich hranicemi, co je nad jejich síly nebo co se pro ně ubírá nějakým “nesprávným” směrem. Je ovšem důležité, aby převzali za sebe a za svůj příspěvek k celku odpovědnost. Protože – jak to píšeme jinde, “při vstupu do esenciální duše je třeba odvahy a vlastního rozhodnutí vytvářet svět okolo nás.”

Účastníci by tedy měli mít hlubší zkušenosti s různými formami tzv. “osobnostního rozvoje”, měli by mít za sebou několik seminářů konstelací a být seznámeni se základy meditace. Zkušenosti na divadle či s hlasově-pohybovým výrazem jsou vítány. Před přijetím do výcviku je třeba vyplnit dotazník. Pro všechny zájemce velmi doporučuji před začátkem výcviku absolvovat můj jednodenní kurz “Naučte se konstelace” v Maitrei 28. listopadu 2019 a dále navštívit pokud možno co nejvíce konstelačních seminářů různých lektorů.

Hosté výcviku,
kteří převezmou speciální témata (seznam je ještě v přípravě):
Dagmar Volfová, jóga, tantra, meditace
Petr Mílek, klinický psychiatr, antroposof
Lenka Veverková, ženské kruhy, škola kněžek Živeny
a další.

Rozsah

Výcvik bude mít rozsah přibližně 180 vyučovacích hodin, tj. ca. 23 dní, které jsou rozděleny do několik advou či dvou a půldenních bloků a jednoho letního pobytu v přírodě (5 dní). 

Cena výcviku 

Kurzovné bude 35.000,- Kč splatných před výcvikem nebo 40.000 splatných v třech splátkách. (Cena je včetně DPH).  

Předběžné přihlášky přijímáme mailem na post@konstelace.info

Moc se na vás těšíme. Jan a tým.