V sezóně 2016/17 nabízíme následující výcviky:

Výcvik v systemické celistvosti
Základní konstelační výcvik (níže na této stránce) zaměřený především na osobnostní rozvoj a získání předpokladů pro vedení konstelací. Tento výcvik nabízíme každoročně od roku 2003.

ISP - Intenzivní systemická proměna. (Viz samostatná stránka zde)
Devítiměsíční trénink v konstelacích a transformaci pro manažery/podnikatele.
2. ročník začal v dubnu 2016

• • • • • • • •

Výcvik v systemické celistvosti
Výcvik začal 29. ledna 2016 a bohužel do něho již nelze vstoupit. Informace pro účastníky jsou zde.
Příští výcvik
je plánován na březen 2018 - květen 2019.

Náš jednoroční intenzivní trénink v systemických konstelacích pod vedením Jana Bílého nabízí nejen fundované zvládnutí metody rodinných a systemických konstelací, ale také a především hluboký osobní rozvoj a transformaci.

Rozsah výcviku: Výcvik obsahuje ca. 200 vyučovacích hodin.
Celková cena výcviku je 39.500,- Kč splatné v několika splátkách nebo 37.000,- na začátku výcviku.
Termíny výcviku: Začátek 29. - 31. ledna 2016, další bloky 2016 (v závorce místa konání): 4.-6.3. (DVAN), 15.-17.4. (DVAN), 13.-15.5.(DVAN), 11. a 12.6. (DVAN), 25.a 26.6. (SAMECHOV), 10.-14.8. (ŽÍTKOVÁ), 2.-4.9.(DVAN), 4.-6.11.(DVAN), 9.-11.12.(DVAN) V roce 2017 pak budou ještě dva víkendy v lednu a únoru: 21. a 22.1. (praktika, DVAN) a 10.-12.2. (supervize a závěr DVAN).

Předběžný rozvrh: Jarní semestr 2016
Obsahuje 4 x dva a půl dne (rozšířený víkend) vyučování a 1 povinný praktický víkend (sobota a neděle), kde studenti konstelují sami (vede střídavě J. Bílý, A. Hloušková a další smluvní lektoři).
Tématická náplň semestru:
Konstelace a jejich uplatnění v osobním rozvoji, formát konstelací, základy přístupu Berta Hellingera, pojmy "Svědomí, Řád, Vazba, Duše systému", vymezení osobního rozvoje vůči terapii a koučinku, na řešení orientovaný přístup, rodinné konstelace - zákonitosti a pravidla, postavení vlastního rodinného systému, partnerské konstelace - vnitřní muž, žena a dítě, šamanský přístup ke konstelacím, koncept čtyř duší podle Kampenhouta, co jsou pohyby duše a ducha, zakázka, kontrakt a evaluace výsledků a další.

Letní výcviková část v přírodě: Termín 10. - 14. srpna 2016. Místo konání: Hotel KOPANICE, obec Žítková, Starý Hrozénkov, ubytování a strava nejsou v ceně!

Zimní semestr 2016/17
Obsahuje 3 x dva a půl dne (rozšířený víkend) vyučování a 2 povinné víkendy (praktika a supervize).
Tématická náplň semestru:
Použití konstelací v psychoterapii, v rodinné terapii a při léčení nemocí, základy psychiatrické diagnostiky, rizika a hranice konstelací, konstelace symptomů, fenomenologický přístup, konstelace z prázdného středu, léčení traumatu v konstelacích, základy NLP pro konstelační práci, management vlastních pocitů, problematika vlastního ega a vnitřního "pomahače". Konstelace v prostředí businessu, firemní a organizyční konstelace. Mužský a ženský princip v managementu. Síťové a hierarchické struktury. Konstelace skrytých zdrojů, cílů a postupů. Slepá skvrna ve vedení podniku/organizace a další.
Součástí zimního semestru je účast na supervizním semináři v únoru 2017, který bude zakončen slavnostním udělením diplomů.

• • • • • • • •

O našem výcviku:

Není náhodou, že konstelační metoda byla vyvinuta na konci 20. století a dnes, na začátku 21. století, se šíří do stále více oborů. Napomáhá totiž jako téměř žádná jiná k osvojení tří základních předpokladů úspěšného osobnostního rozvoje a společenské transformace:

1. Pochopení zákonitostí celků a akceptování toho, že jsme součástí něčeho většího
2. Zvládnutí zacházení s mnohačetnou a proměnnou pravdou
3. Obohacení našeho logického vnímání světa o mytologický přístup a seznamení s archetypální dimenzí naší existence.
(Viz též související články o mytologickém vnímání zde a o konstelacích a antickém divadle zde.)

Výcvik v metodě systemických konstelací, ať už s cílem jejich provozování, nebo "pouhého" proniknutí do tajů jejich zákonitostí, každého účastníka velice intenzivně proměňuje. Během konstelací se totiž nutně musíme vystavit tomu, co je "větší", a to nejen mimo nás, ale i v nás samých. Musíme se naučit, nechat se vést a přestat se snažit o kontrolu všeho - tedy přestat manipulovat. To nemůže zůstat bez vlivu na naši schopnost být v souladu s univerzem, tedy na hluboké a léčivé přitakání tomu, co je.

Zároveň ovšem podporují konstelace naši prezenci v přítomném okamžiku (tedy náš mužský princip) a nechávají nás zažít všechny ty každodenní zázraky, které nám naše duše a okolní svět nabízí. Pocit správnosti, štěstí, otevření kreativních kanálů v našem životě, sebe-léčení a sebeláska a v neposlední řadě i radost a láska k okolí jsou pak vedlejší účinky tohoto ročního procesu.

Konstelační výcvik, tak jak ho nabízíme, je vlastně jakási objevná a napínavá cesta k sobě samému a k pochopení a uznání naší role v tom větším, jehož jsme součástí, totiž ve světě. Teprve tehdy, dostaneme-li se k sobě, můžeme nejen naslouchat, ale i porozumět ostatním. Teprve tehdy, jsme-li úspěšní v objevování toho, co je uvnitř nás, můžeme být i úspěšní ve venkovním světě. Toto roční společné putování k naší esenci, intuici a moudrosti nás ovšem také propojuje s ostatními účastníky výcviku, takže nacházíme nová a hluboká přátelství a utvrzujeme se v pocitu, že nejsme sami.

• • • • • • • •

Výcvik probíhá ve formě vyváženého střídání teoretických pasáží a mnoha praktických cvičení. Od druhého setkání jsou účastníci výcviku vedeni k tomu, pod vedením vedoucího výcviku a později i samostatně zvládnout základní kroky při vedení konstelací.

Dotazy k výcviku a předběžné přihlášky prosíme per e-mail na post@konstelace.info