Intenzivní systemická proměna
je devítiměsíční certifikovaný trénink systemických souvislostí v byznysu

Rozsah: Říjen 2015 - červen 2016,
8 jednodenních seminářů od 9:30 do 18:00.
Maximální počet účastníků je 16.

Termíny: Začátek: 27.10.2015.
Pokračující semináře:
25.11.2015, 16.12.2015, 19.1.2016, 24.2.2016, 30.3.2016, 3.5.2016 a ukončení 15.6.2016.
(Všechny termíny jsou buď úterý nebo středa.)

Místo: 1., 2., a poslední termín: Školicí centrum Samechov ca. 30 km od Prahy na D1 směrem na Brno (krásné místo u Sázavy). 3. 5. a 6. termín Praha. 4. a 7. termín: Brno.
(Protože se na kurzu sejdou účastníci z celého Česko-Slovenska :-), rozhodli jsme se pro toto "cestovní" uspořádání našich termínů.)

Celková cena: 32.000,- Kč včetně DPH
V ceně: Kursovné, občerstvení/coffee breaks, učební pomůcky.
Není v ceně: Ubytování a strava.

Cílová skupina jsou manažeři a manažerky z firemního prostředí, vedoucí zaměstnanci korporací, podnikatelé/podnikatelky a OSVČ.

Tento intenzivní devítiměsíční výcvikový kurz jsme vytvořili pro lidi, kteří již delší dobu procházejí osobnostním rozvojem a mají zkušenosti s vedením zaměstnanců, řízením firem či v práci s klienty. Naše zkušenost se systemickými konstelacemi dokazuje, že tato metoda je nejen velice účinná pro pochopení hlubokých souvislostí v našem životě, ve firmách a organizacích, a mění tak náš pohled na svět, ale také stmeluje kruh lidí, kteří podstupují dlouhodobější proces výcviku.

Náš cíl je sestavit přibližně patnáctičlennou skupinu úspěšných a pokročilých lidí s paritním zastoupením mužů a žen a společně se vydat na dobrodružnou a objevnou cestu holistického způsobu vnímání světa kolem nás. V průběhu výcviku se účastnící seznámí se systemickými zákonitostmi, výhodami intuitivního a mytologického vnímání reality, s individuální cestou hrdiny a konceptem čtyř duší a samozřejmě si projdou intenzivním procesem analýzy a přijetí vlastního rodinného a vztahového systému skrze stavění konstelací. Další benefit leží ve vyjasnění struktur a procesů ve vlastní firmě příp. na poli osobního podnikání.

Veliký důraz klademe na výběr členů skupiny. Chceme, aby se celá skupina nacházela na přibližně stejné úrovni vědomí, aby byla zachována rovnováha a tím zajištěna základní skupinová harmonie. Jsme přesvědčení, že právě toto napomáhá výcvikové skupině v procesu sebeobjevování, v pochopení vztahů navzájem i směrem ven mimo skupinu.

Předpoklady pro přijetí do výcviku:
(výjimky budou řešeny na základě osobního pohovoru)

Věk minimálně 25 let.
Zkušenosti s vedením lidí - minimálně 10 podřízených nebo 4 roky praxe v managementu/s klienty nebo 5 let OSVČ.
Psychická stabilita, zkušenosti s několika kurzy/semináři osobního rozvoje, případně výcvik v podobném směru.
Vyplnění dotazníku případně osobní rozhovor s Janem.
Zaplacení kurzovného najednou a před začátkem kurzu. (V případě onemocnění nebo závažného důvodu převedeme peníze za výcvik buď na jiný kurz, nebo vrátíme. Viz naše stornopodmínky.)

Přihláška a všechny dotazy
prosíme na post@konstelace.info
nebo 777 302 155

• • • • • • • •

Těšíme se na váš skok z akvárie. Jan, Alena a tým.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------

 

Rodinné konstelace je nejlépe zažít. Je totiž docela těžké, tuto novou metodu osobního rozvoje popsat pro někoho, kdo konstelace nezažil. Ale protože máte samozřejmě právo na to, vědět předem, o co vlastně jde, zde tři definice:

1. Rodninné konstelace jsou pohled na celek. Všichni jsme členové nějakých systémů (celků). Rodiny, partnerského vztahu, kolektivu v naší práci. V systemických konstelacích se zabýváme celým tímto systémem. Je totiž stále víc patrné, že k pochopení toho, co se nám a kolem nás děje, je nutné, dívat se na celek a nikoliv na jednotlivé individuální problémy. Tím pochopíme víc.

2. Konstelace jsou změna vnitřního obrazu reality. Každý z nás se řídí ve svém životě vnitřními obrazy, které ho buďto podporují nebo brzdí, dávají sílu nebo oslabují, určují to, co vnímá a jak to vnímá. V konstelacích pracujeme s těmito obrazy a dáváme jim prostor pro vývoj a větší harmonii. Když se mi podaří, změnit můj vnitřní obraz reality, reaguji na mé okolí jinak a mé okolí jinak na mě. Tím můžeme změnít i věci, které leží mimo nás.

3. Konstelace jsou spojení se z životem. Moderní přístup vědy k základůn naší existence nás učí, že nic neexistuje ojediněle. Od subatomárních částic přes molekuly, prvoky, rostliny až k člověku, složitým sociálním strukturám, naší planetě a galaxiím je vše propojeno se vším. Konstelace nám dávají možnost zažít pocit sounáležitosti. Dostat se k našim kořenům, k předkům, ke zdroji síly. Tím se dostáváme k sobě, ke své podstatě.

Jan Bílý, Jan Bily, Alena Hloušková, konstelace, rodinné konstelace, sytém, systemicky, systemický, rodina, rodinný, konstelace, Bert Hellinger, jan, bily, Bílý, finanční konstelace, konstelace finančních přesvědčení, konstelace peněžních přesvědčení, láska, vztahy, konstelace, partnerské konstelace, terapie, holistická terapie, mnohačetná pravda, koncept čtyř duší, podnikové konstelace, firemní konstelace, cesta krále, místo duše.

Rodinné a systemické konstelace jsou v mnoha případech rituálem a někdy se podobají i přechodovým rituálům, nebo je můžou i částečně a dodatečně nahradit. To platí zejména pro práci s vnitřním dítětem, pro přechody v období dospívání, problémy s uznáním rodičů, pro rozchod (zde jde především o uznání bolesti, která je s každým rozchodem spojena), ale i v rozloučením se s mrtvými - mnohdy mnoho let po jejich skutečném odchodu.

Přesto je důležité si uvědomit, že konstelace nám mohou pouze pomoci zmírnit důsledky zmeškaných a nesprávně provedených přechodů, ale tyto ve své společenské formě a významu nemohou nahradit.