Informace pro účastníky běžícího výcviku 2015/2016

Termíny výcviku:

Jarní semestr 2015:
23. - 25. 1. 2015 (pátek 17:00 - neděle 16:00)
Téma: Zákl. rodinné konstelace. Hotel Alpin Avion, Praha 4, Budějovická 69

27. 2. - 1. 3. 2015 (pátek 17:00 - neděle 16:00)
Téma: Zákl. rodinné konstelace. DVAN

3. - 5. 4. 2015 (pátek 17:00 - neděle 16:00)
Téma: Vztahy, muž-žena-dítě. DVAN

29. - 31. 5. 2015 (pátek 17:00 - neděle 16:00)
Téma: Čtyři duše, pohyby duše. DVAN

20. + 21. 6. 2015 (sobota 9:300 - neděle 16:00)
Téma: Praktika. ALPIN (?)

Letní výcviková část v přírodě:
5. - 9. 8. 2015 (středa 13:00 - neděle 16:00)
Místo konání: Hotel KOPANICE, obec Žítková, Starý Hrozénkov, stránky hotelu jsou zde, ubytování a strava nejsou v ceně!

Zimní semestr 2015/16
11. - 13. 9. 2015 (pátek 17:00 - neděle 16:00)
Téma: Konstelace a spiritualita, ego, pomahač, DVAN Změna tématu!

30. 10. - 1. 11. 2015 (pátek 17:00 - neděle 16:00)
Téma: Konstelace a psychoterapie, základy diagnostiky, DVAN Změna tématu!
Přehled poruch osobnosti zde.

11. - 13. 12. 2015 (pátek 17:00 - neděle 16:00)
Téma: Podnikové a organizační konstelace, DVAN

16. + 17. 1. 2016 (sobota 9.30 - neděle 17:00)
Téma: Praktika Místo bude ještě sděleno

5. - 7. 2. 2016 (pátek 17:00 - neděle 16:00)
Téma: Supervize a ukončení výcviku Místo bude ještě sděleno

PLUS:
Jeden povinný seminář jen pro muže "Konstelace pro muže"*,
Termín: 17. - 19. 4. 2014, vede Jan Bílý.
Jeden povinný seminář jen pro ženy, "Ženské konstelační rituály", vede Barbora Nádvorníková.
Termín: 18. a 19. 4. 2014
Oba semináře jsou v ceně výcviku.
*Mužský seminář je otevřen i pro "externí" muže, max. počet účastníků je 26.

Součástí výcviku jsou také přednášky několika pozvaných odborníků, psychologů/psychiatrů a vedoucích konstelací. Tolerovaná neúčast (v případě závažných důvodů a po domluvě s námi) je pět vyučovacích dní. Supervizní seminář je obligatorní (může být dodatečně abslovován).

Doporučení k výcviku: Jeden seminář pro lidi z byznysu "Cesta krále"

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Adresy míst konání:
DVAN: Praha 4, Pod vinicí 2028, mapka zde
Hotel Alpin Avion: Budějovická 69, 140 00 Praha 4 - Krč
Další adresy budou sděleny.

Výcvik obsahuje celkem ca. 200 vyučovacích hodin.

Celková cena výcviku je 37.000,- Kč splatných v několika splátkách (nebo 34.000,- Kč na zač. výcviku)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Předběžný rozvrh témat:
Jarní semestr 2015
Obsahuje 4 x dva a půl dne (rozšířený víkend) vyučování a 1 povinný praktický víkend (sobota a neděle), kde studenti konstelují sami (vede střídavě J. Bílý, A. Hloušková a další smluvní lektoři).

Tématická náplň semestru:
Konstelace a jejich uplatnění v osobním rozvoji, postavení vlastního rodinného systému, základy přístupu Berta Hellingera, pojmy "Svědomí, Řád, Vazba, Duše systému", vymezení osobního rozvoje vůči terapii, čtení zakázek a "energie"v konstelaci, na řešení orientovaný přístup, partnerské konstelace - vnitřní muž, žena a dítě, šamanský přístup ke konstelacím, koncept čtyř duší podle Kampenhouta, naslouchání a vedení, pohyby duše a ducha a další. Co mohou konstelace ukázat v podniku, organizaci, managementu. Vymezení přístupu kouče v konstelacích. Zakázka, kontrakt a evaluace výsledků.

Zimní semestr 2015/16
Obsahuje 3 x dva a půl dne (rozšířený víkend) vyučování a 2 povinné víkendy (praktika a supervize).

Tématická náplň semestru:
Použití konstelací v psychoterapii, v rodinné terapii a při léčení nemocí, základy psychiatrické diagnostiky, rizika a hranice konstelací, konstelace symptomů, fenomenologický přístup, konstelace z prázdného středu, léčení traumatu v konstelacích, základy NLP pro konstelační práci, management vlastních pocitů, ega, vnitřního "pomahače". NLP pro podnikové konstelace. Mužský a ženský princip v managementu. Síťové a hierarchické struktury. Konstelace skrytých zdrojů, cílů a postupů. Slepá skvrna ve vedení podniku/organizace a další.

Součástí zimního semestru je účast na supervizním semináři (5. - 7. 2. 2016), který bude zakončen slavnostním udělením diplomů.

Výcvik probíhá ve formě vyváženého střídání teoretických pasáží a praktických cvičení, přičemž jsou studenti vedeni k tomu, pod vedením vedoucího výcviku a později i samostatně zvládnout základní kroky při vedení konstelací.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Doporučená literatura k výcviku:

Bert Hellinger, Gunthard Weber a Hunter Beaumont: Skrytá symetrie lásky, Nakladatelství Pragma, 2000 (nebo jiné knihy od Berta Hellingera)

Vojtěch Černý, Miroslav Hajduk: Rodinné konstelace - psychoterapie a spiritualita, Nakladatelství Computer Press, 2011

Jan Bílý: Láska, vztahy, konstelace, Nakladatelství Maitrea, 2008

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------

 

Rodinné konstelace je nejlépe zažít. Je totiž docela těžké, tuto novou metodu osobního rozvoje popsat pro někoho, kdo konstelace nezažil. Ale protože máte samozřejmě právo na to, vědět předem, o co vlastně jde, zde tři definice:

1. Rodninné konstelace jsou pohled na celek. Všichni jsme členové nějakých systémů (celků). Rodiny, partnerského vztahu, kolektivu v naší práci. V systemických konstelacích se zabýváme celým tímto systémem. Je totiž stále víc patrné, že k pochopení toho, co se nám a kolem nás děje, je nutné, dívat se na celek a nikoliv na jednotlivé individuální problémy. Tím pochopíme víc.

2. Konstelace jsou změna vnitřního obrazu reality. Každý z nás se řídí ve svém životě vnitřními obrazy, které ho buďto podporují nebo brzdí, dávají sílu nebo oslabují, určují to, co vnímá a jak to vnímá. V konstelacích pracujeme s těmito obrazy a dáváme jim prostor pro vývoj a větší harmonii. Když se mi podaří, změnit můj vnitřní obraz reality, reaguji na mé okolí jinak a mé okolí jinak na mě. Tím můžeme změnít i věci, které leží mimo nás.

3. Konstelace jsou spojení se z životem. Moderní přístup vědy k základůn naší existence nás učí, že nic neexistuje ojediněle. Od subatomárních částic přes molekuly, prvoky, rostliny až k člověku, složitým sociálním strukturám, naší planetě a galaxiím je vše propojeno se vším. Konstelace nám dávají možnost zažít pocit sounáležitosti. Dostat se k našim kořenům, k předkům, ke zdroji síly. Tím se dostáváme k sobě, ke své podstatě.

Jan Bílý, Jan Bily, Alena Hloušková, konstelace, rodinné konstelace, sytém, systemicky, systemický, rodina, rodinný, konstelace, Bert Hellinger, jan, bily, Bílý, finanční konstelace, konstelace finančních přesvědčení, konstelace peněžních přesvědčení, láska, vztahy, konstelace, partnerské konstelace, terapie, holistická terapie, mnohačetná pravda, koncept čtyř duší, podnikové konstelace, firemní konstelace, cesta krále, místo duše.

Rodinné a systemické konstelace jsou v mnoha případech rituálem a někdy se podobají i přechodovým rituálům, nebo je můžou i částečně a dodatečně nahradit. To platí zejména pro práci s vnitřním dítětem, pro přechody v období dospívání, problémy s uznáním rodičů, pro rozchod (zde jde především o uznání bolesti, která je s každým rozchodem spojena), ale i v rozloučením se s mrtvými - mnohdy mnoho let po jejich skutečném odchodu.

Přesto je důležité si uvědomit, že konstelace nám mohou pouze pomoci zmírnit důsledky zmeškaných a nesprávně provedených přechodů, ale tyto ve své společenské formě a významu nemohou nahradit.