Jste terapeut a chcete se přihlásit? Prosím o zaslání mailu - klikněte zde

Přehled linek důvěry

Stránka o psychospirituální krizi

 

 

 

 

Stránka odborné pomoci.

Někdy se na mě obracejí lidé s přáním o psychoterapeutickou pomoc. Mnohdy se jedná o klienty s akutním emočně-psychickým problémem (náhlý rozchod, psychická labilita, úmrtí v rodině, depresivní stavy atd.), dále s klienty s chronickými psychickými problémy (deprese, fobie, neurózy), zřídka i klienti, kteří se v konstelacích setkali s nějakým hlubším psychickým problémem a chtěli by na toto téma řadu individuálních sezení.

Tuto klientelu musím odmítnout, protože podle zákona i podle mých etických zásad moje práce nezahrnuje psychoterapeutickou poradenskou činnost. Přesto bych rád, aby se tito klienti mohli obrátit na někoho, kdo pracuje v duchu holistického přístupu k pacientům, kdo má zkušenosti v oboru rodinných konstelací a kdo je odborně vzdělán a oprávněn k terapeutické pomoci. Následující seznam (který je stále rozšiřován) je pro takovéto klienty určen.

Pokud máte pocit, že potřebujete další odbornou pomoc v důsledku špatně provedené / manipulované konstelace, byl bych vděčný, kdybyste mě o příčinách a okolnostech mohli informovat (info@janbily.cz). Tyto informace poslouží dalšímu zkvalitňování konstelační metody např. ve výcviku a nebudou použiity proti vedoucímu konstelací. Samozřejmě, že s těmito informacemi zacházím přísně důvěrně. Děkuji.

• • • • • • • • • • • •

Pro Prahu v případech náhlých a akutních stavů:
Krizové centrum RIAPS Chelčického 39, 130 00 Praha 3,
non stop linka důvěry, tel.: 222 586 768 (8-16 hod.), 222 582 151 (16-8 hod.)
mail: riaps@csspraha.cz, web: http://www.csspraha.cz/krizove-centrum-riaps

• • • • • • • • • • • •

Seznam klinických psychoterapeutů, kteří jsou obeznámeni s technikou rodinných konstelací:

Tento seznam obsahuje pouze klinické terapeuty (abecedně řazené).

PhDr. Jan Benda
Telefon: 777 268 729
e-mail: jan.benda@centrum.cz
Praxe: Prokopa Diviše 9, Ústí nad Labem
Vzdělání: klinická psychologie FF UK v Praze Další kvalifikace: satiterapie, Pesso Boyden System Psychomotor
Internet: www.psychoterapeut.net

Mgr.Lucia Černá
Telefon: 775 267 460
e-mail: cerna.lucia@centrum.cz
Praxe: V Břízkách 9, Praha 5-Košíře
Vzdělání: Universita Palackého, filosofická fakulta, obor psychologie, 2001-2007
Další kvalifikace: VOŠ sociálně-pedagogická
Psychoterapeutické zaměření: integrativní, jungovsky orientovaná psychoterapie, krizová intervence
Konstelace: opakované víkendové semináře u Bhagata, odborná literatura
Internet: http://navolnenoze.cz/prezentace/lucia-cerna/

PhDr. Ph.D. Vojtěch Černý
Telefon (praxe příp. institut): 542 214 701, 602 737 026
e-mail: info@psychologiebrno.cz
web: www.psychologiebrno.cz
Praxe: Františkánská 6, 602 00 - Brno
Vzdělání: odborná psychologie MU Brno
Další kvalifikace: KBT, Ericksonovský přístup,
Konstelace: Ivan Verny, Zlata Šrámová, Pavel Konečný, Jan Bílý

PhDr. Miroslav Hajduk
Telefon (praxe příp. institut): 777659405
e-mail: mirohaj@yahoo.com
Praxe: Pod Kavalirkou 12, Praha 5
Vzdělání: Jednoborová psychologie, atestace z klinické psychologie, funkční specializace ze psychoterapie
Další kvalifikace: Ukončené výcviky - Gestalt terapie, Hypnóza, Autogenní trénink, Relaxační a symbolická terapie Szonyi Magda, Výcviky v praci s Traumaty (SE a EMDR), supervizor v gestalt modalite
Konstelace:
Ivan Verny, Zlata Šrámová, Pavel Konečný
Internet: www.terapiehajduk.cz

PhDr. Zlata Hálová, CSc.
Telefon (praxe příp. institut): 542210295
e-mail: psychocentrum@centrum.cz
Praxe: Starobrněnská 13, 602 00 Brno
Vzdělání: Diplom jednooborová psychologie Masarykova Univerzita Brno v r. 1975, Doktorát sociální psychologie Karlova Univerzita Praha 1982, titul CSc. 1988
Další kvalifikace: Grofovo Holotropní dýchání, diplom 1993
Konstelace: Bhagat J. Zeilhofer

MUDr. Pavel Konečný
Telefon (praxe příp. institut): 577 220 634, 737 038 850
e-mail: pavelkonecny@email.cz
Praxe: Osvoboditelů 91, 760 01 - Zlín
Vzdělání: 1. LF UK Praha 1989-1996, atestace psychiatrie I. (1999) a II. (2002) st., adiktologie 2005. Externí učitel psychiatrie a adiktogie na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Psychoterapeutické zaměření: Gestalt psychoterapie, výcvik v hypnóze a hypnoterapii
Konstelace: Žák Ivana Verného M.D., organizace pravidelných systemických seminářů ve Zlíně

PhDr. Ivana Kubešová
Telefon (praxe příp. institut): 723 29 84 81,
e-mail: Ivana.Kubesova@seznam.cz
Praxe: Praha 6
Vzdělání: FFUK obor pedagogika a psychologie, psychoterapeutický výcvik: Skálův institut-1995-1999, roční pesso skupina u Y. Lucké, L. Kobrleho, roční kurz práce s tělem u Vodňanské, Lucké, kurz Feldenkraisovy techniky práce s tělem a další.
Psychoterapeutické zaměření: kromě individ. terapie pracuji i se skupinami, které jsou zaměřené na sebepoznání a osobnostní rozvoj.
pracuji s dospělými a dětmi od 12 let.
Konstelace: ve výcviku konstelací u Jana Bílého

MUDr. Petr Mílek
Telefon: 495 834 934
e-mail: milekp@lfhk.cuni.cz
Vzdělání: lékař, psychiatr, II. atestace, systematická psychoterapie. Denní stacionář Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové

PhDr. Ludmila Mrkvicová
Telefon: 777 758 624
e-mail: kesa.mrkvicova@post.cz
Praxe: Na Hradbách 4, 702 00 - Ostrava
Vzdělání: Jednooborová psychologie FF UP Olomouc,
Terapeutické: Procesorientovaná psychoterapie dle Mindela
Konstelace: žákyně Ivana Verneho

PhDr. Sylvie Navarová
Telefon: 605 214 849
e-mail: sylvie.navarova@smrov.cz
Praxe: Škola manažerského rozvoje s.r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava, Pustkovec
Vzdělání: Univerzita Palackého v Olomouci, personální management, 2001 / Univerzita Palackého v Olomouci, jednooborová psychologie, 2005, rigo 2007
Další kvalifikace: Výcvik Strategická komunikační hypnotická a nehypnotická psychoterapie M. H. Ericksona / Výcvik koučování a supervize / kurzy neverbálních technik
Psychoterapeutické zaměření: psychoterapie, hypnoterapie
Konstelace:
Internet: www.smrov.cz

PhDr. Veronika Nevolová, Ph.D.
Telefon: 776 70 74 38
e-mail: verne@volny.cz
Praxe: Praha 3 – Flora
Vzdělání: klinická psychologie FF MU Brno, doktoráty na FF UK Praha
Další kvalifikace: satiterapie
Psychoterapeutické zaměření: individuální psychoterapie a koučování
Konstelace: Semináře u Jana Bílého

Mgr. Michal Petr
Telefon: 773 907 079
e-mail: mikael.petr@gmail.com
Praxe: Hybernská 20, Praha 1
Vzdělání: psycholog, poradce a psychoterapeut (CV v profilu na www.michalpetr.com)
Terapeutické: psychospirituální metody léčení, gestalt terapie
Psychoterapeutické zaměření: individuální i párové konzultace, psychospirituální poradenství, enneagram a rozvoj emoční inteligence, gestalt psychoterapie.
Internet: www.michalpetr.com

PhDr. Jaroslav Simon
Telefon 603 838 584
e-mail: info@jaroslavsimon.cz
Praxe: Praha
Vzdělání: VŠ: výchova a vzdělávání dospělých, Bratislava, 1991, VŠ: psychologie, Brno 1995, atestace z klinické psychologie, IPVZ Praha, 1998 a další kurzy a vzdělání.

Konstelace: u Ivana Verného, M.D .
Systemické konstelace, psychoterapie, coaching.
Internet: www.jaroslavsimon.cz

Mgr. Oldřich Šolta
Telefon 773 937 854
e-mail: o.solta@seznam.cz
Praxe: Zborovského nám. 2018, Pardubice
Vzdělání: Zdrav.soc.fakulta JU, sociální rehabilitace, abslv. 1996
Další kvalifikace:
Institut rodinné terapie Praha, výcvik v rodinné terapii
Poznámka: privátní manželské poradenství, rodinná terapie
Konstelace: víkendový seminář J. Bílý, studium liter. B. Hellinger

PhDr. Květoslava Vejrostová
Telefon: 775095488
e-mail: kvetavejr@seznam.cz
Praxe: Ordinace klin. psychologie a psychoterapie, U nemocnice 980,
757 01 Valašské Meziříčí
Vzdělání: jednooborová psychologie na UJEP Brno,1971-1976,doktorát Další kvalifikace: atestace z klin.psychologie, psychoterapie, SUR výcvik v roce 1976-1981, hypnoterapie, výcvik v Mindellově procesorientované psychoterapii, nyní probíhající výcvik v imaginativní psychot..
Psychoterapeutické zaměření: dynamická ps., POP, imaginace, systemické konst.
Poznámka: v privátní praxi mám smlouvu se všemi pojišťovnami Konstelace: semináře a supervize u MUDr. Ivana Verného a PaeDr. Zlaty Šramové

Mgr. Pavel Veselý
Telefon (praxe příp. institut): 777 065 146
e-mail: pavel@cestoudomu.cz
Praxe: Tábor 31, 616 00 Brno
Vzdělání: jednooborová psychologie Masarykova Univerzita Brno 1995
Další kvalifikace: Hlubinná abreaktivní psychoterapie
Konstelace: výcvik u Bhagata J. Zeilhofera
Internet: www.cestoudomu.cz

Mgr. Veronika Víchová
Telefon (praxe příp. institut): 603 857 158 pracuje v Praze
e-mail: vvichova@volny.cz
Vzdělání: Karlova Univerzita, Masarykova Univerzita, atestace z klinické psychologie
Další kvalifikace: SUR Skálův institut K7

Mgr. Marek Vít
Telefon: 777 052 569
e-mail: info@marekvit.eu
Praxe: Praha
Vzdělání: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - jednooborová psychologie (absolv. 2005)
Další kvalifikace: Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch (Liberec, 2012); Homeopatická akademie (Alternativa Praha - absolv. 2002); kurz narativní terapie (ISZ Praha, 2007)
Psychoterapeutické zaměření: Rodinná terapie, homeopatie, psychosomatika
Konstelace: Základy systemických konstelací Jana Bílého
Poznámka: privátní homeopatická a psychologická praxe
Internet: www.marekvit.eu

Dr. Jitka Vodňanská
e-mail: jitka@vodnanska.eu, pracuje v Praze
Vzdělání: FFUK-PŘFUK, Antropologie
Další kvalifikace: m.j.: rodinná terapie, biosyntéza, psychoanalyza, Rogers, výcvik u Virginia Satir, Ivan Verny

MUDr. Ivana Wurstová
e-mail: seminar.wurstova@centrum.cz
Praxe: Šumperk, Jeseník, Praha
Vzdělání: III.LF Univerzity Karlovy Praha, atestace Neurologie Ist, nadstavba Rehabilitační a fyzikální medicína
Konstelace: výcvik Wilfried Nelles
Poznámka: Praktikuje zdravotní konstelace.
nternet: www.ivanawurstova.cz

Seznam psychoterapeutických center, poskytujících lidem v psychické tísni pomoc:

Sdružení Diabasis (Praha 1)
Sdružení se specializuje na pomoc lidem v psychospirituální krizi.
Michael Vančura a Alan Jarkovský
Telefon 9.00 - 17.00 hod. 222 710 345 nebo 603 572 710
e-mail:
info@diabasis.cz
Internet: www.diabasis.cz

Krizové centrum Riaps (Praha 3)
Telefon Non stop telefonická Linka důvěry - 222 58 06 97
e-mail:
riaps@csspraha.cz
Internet: www.mcssp.cz/riaps

 

Impressum zde / hier