Jak se připravovat na seminář

 

 

 

 

 

Přihláška na semináře s Janem Bílým

Důležité: Zvolte nejdříve Vámi požadovaný seminář v pop-up okénku dole. Potom vyplňte a odešlete formulář. Po odeslání přihlášky Vám na Vámi uvedený mail přijde automatické potvrzení spolu s informacemi o účtu a variabilním symbolem. Po zaplacení zálohy bude Vaše účast na semináři potvrzena. Pokud chcete seminář dát někomu jako dárek nebo máte jakékoliv dotazy, prosíme nejprve o zaslání mailu na post@konstelace.info.

Odbírat "Newsletter" = budeme Vás ca. 5x do roka informovat o našich seminářích, odhlásit se můžete kdikoliv.

Vyplněním a odesláním osobních údajů ve výše uvedeném formuláři přihlášky souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze zájemců o rodinné konstelace, která je ve vlastnictví podnikatelů Jan Bily, IČO: 71524339, a Alena Hloušková, IČO 72387017. Jan Bily a Alena Hloušková se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.

Další informace a kontakt:
e-mail post@konstelace.info nebo telefonicky 777 302 155

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Podmínky účasti
na seminářích osobního rozvoje s Janem Bílým (dále pouze "lektor"):

1. Přihláška na seminář je platná a Vaše místo rezervováno až po zaplacení zálohy (1000,- Kč, případně jiná položka), na účet 210301223 / 0600, GE Money Bank. Variabilní symbol vám sdělíme emailem po vašem přihlášení.

2. Účast na semináři je dobrovolná. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře.

3. Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Nárok na vlastní konstelaci není. (I když si zpravidla účastník, pokud chce, konstelaci udělá- více zde
.)

4. Semináře jsou formou osobního rozvoje a spirituální terapie a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na semináři (
vyjma těch, které by byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny.

5. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací.

6. Svojí přihláškou na seminář vyjadřuje účastník svolení k případnému zhotovení zvukového nebo obrazového záznamu průběhu konstelací ke studijním účelům lektora. Tento záznam je určen pouze pro osobní či výukovou potřebu lektora, zveřejnění nebo poskytnutí třetímu je vyloučeno.

7. Storno: Při odhlášení se ze semináře do 14 dnů před zahájením jsou storno-poplatky 200,- Kč. Při pozdějším odhlášení propadá zaplacená záloha, pokud nebude účastníkem určen náhradník. Zálohu lze přesunout na jiné semináře nejpozději 14 dní před začátkem prvního semináře. Po absolvování semináře je jakýkoliv nárok na vrácení kurzovného vyloučen.

8. Před zahájením semináře je účastník požádán vyjádřt souhlas s výšeuvedenými podmínkami účasti na semináři podepsáním prohlášení o účasti (tzv. "Žlutého lístku"). Plný text prohlášení najdete jako pdf zde.

Další informace o tom, jak se na seminář připravovat a o možných "rizikách a vedlejších účincích" systemických konstelací naleznete ZDE

ZPĚT NA STRÁNKU

Impressum zde / hier