Podnikové a organizační konstelace

Postavte si svůj podnik - business constellation

Technika takzvaných podnikových konstelací (business constellation) proniká do hospodářského poradenství a coachingu. Ačkoliv na první pohled neobvyklá a zarážející, může tato metoda přinést hluboký náhled do souvislostí v podniku nebo organizaci.

Časy se mění. Léta, kdy se ekonomické a personální rozhodování v podniku řídilo jednoduchými a neměnnými zákony, jsou minulostí. Management je nyní považován za řízení vzájemně se ovlivňujících procesů ve stále se měnícím poli podmínek. Má-li být rozhodování úspěšné, je nutno brát ohled na nové faktory a prvky. Jinými slovy - komplexnost systému, který je při řízení nezbytné přehlédnout, roste. Jak je možné neztratit z pohledu celek a zároveň nepřehlédnout důležité části problému, podniku nebo organizace?

Jednou z možností, jak rychle, přehledně a dokonce někdy i zábavně poznat strukturu podnikového systému, jsou tzv. podnikové konstelace. Tato zpočátku poněkud exoticky působící analytická metoda se společně se systemickým koučinkem stala v posledních letech "hitem" podnikového poradenství nejen v Německu, odkud pochází, ale i v dalších ekonomicky vyvinutých zemích. V čem tato metoda spočívá?

Klient (např. podnikatel, vedoucí rezortu či organizace) v průběhu poradenského sezení zvolí z přítomných "herců" zástupce za důležité členy podniku nebo organizace a postaví z nich prostorový obraz, tak, jak ho vidí jako současný stav. Herci zde zastupují jak jednotlivé osoby (ředitele, vlastníka podniku, problematické pracovníky), tak i jednotlivá oddělení, prvky podnikové či organizační struktury, ale i zákazníky nebo konkurenci.

Tím se celé poradenské sezení podobá jakémusi trojrozměrnému organigramu (diagramu vzájemně na sobě závislých prvků) s jedním podstatným rozdílem - zde se mohou jednotliví členové projevit. A to také většinou záhy a pro klienta velmi napínavě dělají. Herci, jednou postavení do pozice, totiž překvapivě přesně vnímají vzájemné vztahy. Zároveň má klient, který si takto postavil obraz svého podniku, možnost pozorovat svůj "obraz reality" zvenčí a své poznatky si okamžitě ověřovat dotazy na herce, stojící v pozicích.

Důležitý prvek při podnikových konstelacích je osoba poradce - kouče - který musí být schopen rozlišit v průběhu sezení podstatné od nepodstatného, ale zároveň nesmí konstelaci ovlivňovat předpojatými úsudky nebo předem připraveným plánem. Pokud by totiž vstoupil do pozice někoho, kdo "to ví lépe", ohrozil by tím spontánost projevu jednotlivých prvků - herců - a tím i výsledek celého sezení. Závěry totiž dělá klient převážne sám - tím, že poznává souvislosti, které mu dosud unikaly. Kouč přitom "vede" celý proces jakoby z poslední pozice - to znamená, pouze dává prostor tomu, co se dostává na povrch.

Zajímavá varianta podnikových konstelací je ta, při níž je přítomen nejen vedoucí pracovník, ale i více-méně velká část osazenstva. Tímto lze řešit nechoulostivé problémy, které se týkají všech v podniku. Zde je také možné, si jako zaměstnanec "vyzkoušet" role jiných pozic v podniku, a tak se vcítit do problému a těžkostí svých kolegů a porozumět procesům, které v podniku probíhaly do té doby pouze podvědomě a podpovrchově. Tento druh podnikových konstelací má skoro vždy pozitivní účinek na soudržnost kolektivu a na jeho "team feeling".

Zajisté má tato metoda své hranice a není v přísném měřítku sociálních věd objektivní. Jako kamínek v mozaice různých forem analytické a zkušenostní práce kouče je ale cenným doplňkem klasické podnikové analýzy a jiných, exaktnějších technik.

Impressum zde / hier