Jednodenní seminář
Partnerské vztahy intensiv

Datum: 25. 4. 2019
Místo konání: Maitrea, Praha 1, Týnská ulička 6
Cena: 1400,- Kč (do 30. 8.), potom 1800,-
Čas: 9:30 - 17:00
Přihlášky pouze přes Maitreu:
www.maitrea.cz

• • • • •

Intenzivní konstelační den o vztazích nejen "třetího stupně", o častých potížích v partnerství a generelně o ženách a mužích ve třetím tisíciletí po Kristu.
Jsou to právě především partnerské vztahy, skrze které se dostáváme dál - tím, že jsme přinuceni řešit hluboké rozpory a nedorozumění, jež se mezi lidmi dějí. A tak se vynořuje řada otázek, se kterými se pak na konstelačních seminářích setkáváme. Jen namátkou: Proč ženy dělají tolik kompromisů (nebo vůbec žádné) a proč se tak bojí říci si o to, co potřebují? Proč se mnoho mužů vyhýbá nutnosti "něco se sebou dělat" a uzavírá se? Proč platí, že "ženy trpí ve vztahu, muži když skončí"? Mají ženy větší hrůzu z rozchodu než muži? Co vyčítají muži ženám, když u toho ženy nejsou? (například na mužských seminářích). Proč je v seminářích osobního rozvoje skoro vždy dvakrát více žen než mužů? Proč jsme často ve vztazích závislí? A jak převzít za vše, co se v našich partnerských vztazích děje (a dělo) zodpovědnost? Jak vychovávat děti po rozchodu?
Tyto a mnoho dalších otázek týkajících se témat hledání partnera nebo partnerky, hloubky vztahu a jeho trvání, dětí a jejich vztahu k rodičům a mužského a ženského principu v nás budeme na tomto semináři řešit, diskutovat a hlavně na ně stavět konstelace.

Přihlášky pouze přes Maitreu: www.maitrea.cz

Zpátky na přehled všech akcí