Seminář pro pokročilé - prodloužený víkend
Vnitřní dítě v konstelacích - Návrat domů

Datum: 22. - 24. 2. 2019
Místo konání: bude ještě oznámeno
Cena: 3000,- Kč
Časy: pátek 17:00 - ca. 20:00, sobota 9:30 - ca. 17:30, neděle 9:30 - ca. 16:00

Co s sebou: Plyšáka nebo hračku z dětství (pokud nemáte, doporučuji koupi nového plyšáka, který se líbí vašemu "vnitřnímu" dítěti). Blok na kreslení (sešit atd.)

Důležité: Seminář je vhodný pouze pro účastníky s konstelačními zkušenostmi nebo zkušenostmi z prožitkových seminářů osobního rozvoje!

• • • • •
Někdy v průběhu našeho dětství se mnoho z nás rozhodlo, že se tak rychle, jak vůbec možno, stanou velkými. Toto rozhodnutí bylo výsledkem pocitu osamocení nebo deprivace, tísně, hlubokého zranění nebo jiných traumatických zážitků a bylo - tenkrát - jediné možné a jediné správné.

Potíž je v tom, že toto rozhodnutí způsobilo dva vedlejší efekty:

Zaprvé jsme ztratili kontakt s dětstvím nebo - jinak řečeno - s naším vnitřním, zářícím a hrajícím si dítětem a tím i s prvotní živelností a otevřeností srdce.

A zadruhé se v nás vytvořila jakási "černá díra", bezedná propast, kterou se od té doby snažíme zaplnit konzumem, partnery, zábavou, sexem - ale bohužel bez trvalého úspěchu, neboť tato "černá díra" nesouvisí s ničím, co se nalézá vně. Její příčina je uvnitř nás a daleko v minulosti.

V tomto semináři budeme konstelační technikou pracovat na jediném možném řešení tohoto problému - na navázání přerušeného kontaktu s tímto dítětem, které jakoby stále čeká na to, až ho někdo, ke komu může mít důvěru, vezme za ruku a odvede od onoho hrozného místa, kde zůstalo stát.

Při mé práci jsem se mnohokrát setkal s tím, jak blahodárně působí na náš další vývoj, když získáme důvěru tohoto malého tvorečka, skrytého kdesi v hloubce naší psýché. Mnohokrát jsem také nechal klienta do konstelace postavit představitele pro něco, co mu jako malému dítěti dávalo sílu - hračku, medvěda, domácí zvíře, koloběžku. Proto věnuji tento seminář všem našim dětským spojencům - látkovým panenkám, míšům, ošoupaným opicím, či polovypelíchaným psům. Jinými slovy: Vezmětě plyšáky s sebou!

Doporučená literatura: John Bradshaw: Rodinná tajemství - cesta k přijetí a znovunalezení sebe sama.

ZDE najdete můj text k práci s vnitřním dítětem.

• • • • • • • •

Přihlásit se na seminářZpátky na přehled všech akcí