Důležité:
Dotazník pro zájemce o výcvik ke stažení ZDE
Vyplněný dotazník zašlete prosím mailem na: post@konstelace.info

Témata pro pokročilé:
- Přechodové rituály
- Síťové struktury
- Transformace
- Vnitřní dítě
- Korporátní egregor
- Krize a peníze
- Mytologické vnímání
- Vanishing Twins Syndrom (Syndrom ztraceného dvojčete)

Jednoroční intenzivní transformační výcvik v metodě systemických konstelací 2015

Výcvik v systemické celistvosti
Začátek už 23. ledna 2015!

Informace pro účastníky výcviku 2014 ZDE

Náš jednoroční intenzivní trénink v systemických konstelacích pod vedením Jana Bílého nabízí nejen fundované zvládnutí metody rodinných a systemických konstelací, ale také a především hluboký osobní rozvoj a transformaci.

Není náhodou, že konstelační metoda byla vyvinuta na konci 20. století a dnes, na začátku 21. století, se šíří do stále více oborů. Napomáhá totiž jako téměř žádná jiná k osvojení tří základních předpokladů úspěšného osobnostního vývoje a společenské transformace:

1. Pochopení zákonitostí celků a akceptování toho, že jsme součástí něčeho většího
2. Zvládnutí zacházení s mnohačetnou a proměnnou pravdou
3. Obohacení našeho logického vnímání světa o mytologický přístup a seznamení s archetypální dimenzí naší existence.

(Viz související články o mytologickém vnímání zde a o konstelacích a antickém divadle zde.)

Výcvik v metodě systemických konstelací, ať už s cílem jejich provozování, nebo "pouhého" proniknutí do tajů jejich zákonitostí, nás velice intenzivně proměňuje. Během konstelací se totiž nutně musíme vystavit tomu, co je "větší", a to nejen mimo nás, ale i v nás samých. Musíme se nechat vést a přestat se snažit o kontrolu (což znamená o manipulaci) všeho. To nemůže zůstat bez vlivu na naši schopnost být v souladu s univerzem, tedy na ono "plynutí", tj. na přitakání tomu, co je.
Zároveň ovšem podporují konstelace naši prezenci v přítomném okamžiku a nechávají nás zažít všechny ty každodenní zázraky, které nám naše duše a okolní svět nabízí. Pocit správnosti, štěstí, otevření kreativních kanálů v našem životě, sebe-léčení a sebeláska a v neposlední řadě i radost a láska k okolí jsou pak jakési "vedlejší účinky".

Konstelační výcvik, tak jak ho nabízíme, je vlastně jakási objevná a napínavá cesta k sobě samému a k pochopení a uznání mé role v tom větším, čehož jsem součástí, totiž ve světě. Teprve tehdy, dostanu-li se k sobě, mohu nejen naslouchat, ale i porozumět ostatním. Současně však nás toto roční společné putování k naší esenci, intuici a moudrosti propojuje s ostatními účastníky výcviku, takže nacházíme nová a hluboká přátelství a utvrzujeme se v pocitu, že "nejsme sami".

Termíny výcviku:

Jarní semestr 2015:
23. - 25. 1. 2015 (pátek 17:00 - neděle 16:00)
Téma: Zákl. rodinné konstelace. Hotel Alpin Avion, Praha 4, Budějovická 69

27. 2. - 1. 3. 2015 (pátek 17:00 - neděle 16:00)
Téma: Zákl. rodinné konstelace. DVAN

3. - 5. 4. 2015 (pátek 17:00 - neděle 16:00)
Téma: Vztahy, muž-žena-dítě. DVAN

29. - 31. 5. 2015 (pátek 17:00 - neděle 16:00)
Téma: Čtyři duše, pohyby duše. DVAN

20. + 21. 6. 2015 (sobota 9:300 - neděle 16:00)
Téma: Praktika. DVAN

Letní výcviková část v přírodě:
5. - 9. 8. 2015 (středa 13:00 - neděle 16:00)
Místo konání: Hotel KOPANICE, obec Žítková, Starý Hrozénkov, stránky hotelu jsou zde, ubytování a strava nejsou v ceně!

Zimní semestr 2015/16
11. - 13. 9. 2015 (pátek 17:00 - neděle 16:00)
Téma: Konstelace a psychoterapie, základy diagnostiky, DVAN

29. 10. - 1. 11. 2015 (pátek 17:00 - neděle 16:00)
Téma: Konstelace a spiritualita, ego, pomahač, DVAN

4. - 6. 12. 2015 (pátek 17:00 - neděle 16:00)
Téma:
Podnikové a organizační konstelace, DVAN

16. + 17. 1. 2016 (sobota 9.30 - neděle 17:00)
Téma: Praktika Místo bude ještě sděleno

5. - 7. 2. 2016 (pátek 17:00 - neděle 16:00)
Téma: Supervize a ukončení výcviku Místo bude ještě sděleno

PLUS:
Jeden povinný seminář jen pro muže "Konstelace pro muže"*,
Termín: 17. - 19. 4. 2014
, vede Jan Bílý.
Jeden povinný seminář jen pro ženy, "Ženské konstelační rituály", vede Barbora Nádvorníková.
Termín: 18. a 19. 4. 2014
Oba semináře jsou v ceně výcviku.
*Mužský seminář je otevřen i pro "externí" muže, max. počet účastníků je 26.

Součástí výcviku jsou také přednášky několika pozvaných odborníků, psychologů/psychiatrů a vedoucích konstelací. Tolerovaná neúčast (v případě závažných důvodů a po domluvě s námi) je pět vyučovacích dní. Supervizní seminář je obligatorní (může být dodatečně abslovován).

Doporučení k výcviku: Jeden seminář pro lidi z byznysu "Cesta krále"

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Adresy míst konání:
DVAN: Praha 4, Pod vinicí 2028, mapka zde
Hotel Alpin Avion: Budějovická 69, 140 00 Praha 4 - Krč
Další adresy budou sděleny.

Výcvik obsahuje celkem ca. 200 vyučovacích hodin.

Celková cena výcviku je 37.000,- Kč splatných v několika splátkách (nebo 34.000,- Kč na zač. výcviku)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Jarní semestr 2015
Obsahuje 4 x dva a půl dne (rozšířený víkend) vyučování a 1 povinný praktický víkend (sobota a neděle), kde studenti konstelují sami (vede střídavě J. Bílý, A. Hloušková a další smluvní lektoři).

Tématická náplň semestru:
Konstelace a jejich uplatnění v osobním rozvoji, postavení vlastního rodinného systému, základy přístupu Berta Hellingera, pojmy "Svědomí, Řád, Vazba, Duše systému", vymezení osobního rozvoje vůči terapii, čtení zakázek a "energie"v konstelaci, na řešení orientovaný přístup, partnerské konstelace - vnitřní muž, žena a dítě, šamanský přístup ke konstelacím, koncept čtyř duší podle Kampenhouta, naslouchání a vedení, pohyby duše a ducha a další. Co mohou konstelace ukázat v podniku, organizaci, managementu. Vymezení přístupu kouče v konstelacích. Zakázka, kontrakt a evaluace výsledků.

Zimní semestr 2015/16
Obsahuje 3 x dva a půl dne (rozšířený víkend) vyučování a 2 povinné víkendy (praktika a supervize).

Tématická náplň semestru:
Použití konstelací v psychoterapii, v rodinné terapii a při léčení nemocí, základy psychiatrické diagnostiky, rizika a hranice konstelací, konstelace symptomů, fenomenologický přístup, konstelace z prázdného středu, léčení traumatu v konstelacích, základy NLP pro konstelační práci, management vlastních pocitů, ega, vnitřního "pomahače". NLP pro podnikové konstelace. Mužský a ženský princip v managementu. Síťové a hierarchické struktury. Konstelace skrytých zdrojů, cílů a postupů. Slepá skvrna ve vedení podniku/organizace a další.

Součástí zimního semestru je účast na supervizním semináři (5. - 7. 2. 2016), který bude zakončen slavnostním udělením diplomů.

Výcvik probíhá ve formě vyváženého střídání teoretických pasáží a praktických cvičení, přičemž jsou studenti vedeni k tomu, pod vedením vedoucího výcviku a později i samostatně zvládnout základní kroky při vedení konstelací.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Doplňjící a doporučené semináře k výcviku:
Budou v brzku uvedeny

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Doporučená literatura k výcviku:

Bert Hellinger, Gunthard Weber a Hunter Beaumont: Skrytá symetrie lásky, Nakladatelství Pragma, 2000

Vojtěch Černý, Miroslav Hajduk: Rodinné konstelace - psychoterapie a spiritualita, Nakladatelství Computer Press, 2011

Jan Bílý: Láska, vztahy, konstelace, Nakladatelství Maitrea, 2008

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Pozvánka na výcvik v systemických konstelacích s Janem Bílým
(Mail našim zájemcům o výcvik)

"Mám pocit, že se díky výcviku vracím ‚domů' - sama k sobě, ke své podstatě. Začínám si uvědomovat, jak je i v bolesti a nedokonalosti skryta hloubka a krása dokonalosti. A začínám věřit svým pocitům a používat je jako ‚navigační systém'." (Jedna z reakcí účastníků výcviku 2013)

Drazí přátelé a zájemci o konstelace,
zvu vás tímto na konstelační výcvik 2014, který zahajujeme již 24. ledna příštího roku. Náš výcvik je možná pro někoho, kdo je zvyklý na učebnicové kurzy, na biflování informací a procvičování dovedností poněkud zvláštní. V procesu předávání umění konstelací totiž občas používám slůvko "nevím", mnohdy to vypadá, že si na racionální úrovni protiřečím a někdy dokonce vědomě matu své studenty. Jsem totiž přesvědčen, že naučit se pracovat opravdu dobře a do hloubky se systemickými konstelacemi znamená především poznat sebe a rozšířit své vnímání z každodenního logického na intuitivní, které nazývám vnímáním na mytologické úrovni.

Co to je, onen mnou tak často citovaný mytologický přístup*? Jednou větou - je to rozšířené vnímání reality světa nikoliv pouze z jednoho směru, tedy většinou z pohledu té "mé" pravdy, nýbrž schopnost nahlížet na svět a na každý jeho systém jako na komplexní celek v jeho mnohačetných, archetypických podobách. Pokud si toto osvojíme, přestaneme vnímat svět černo-bíle, přestaneme nejen soudit a odsuzovat, ale především se nám otevře možnost akceptovat sebe a naše okolí takové, jaké je. Je to jakýsi mír v duši. Nebo, chcete-li, moudrost.

Samozřejmě, že velikou součástí výcviku je také možnost se opravdu a do detailů konstelacím naučit. Po mnoha letech pořádání kurzů a tréninků jsem ale pevně přesvědčen, že ten, kdo nepozná sebe a nenaučí se rozpoznávat (nejen ty své) souvislosti, nemůže stavět hluboké a transformující konstelace. V konstelační práci podle mne existují dva hlavní směry. Jeden je terapeutický, který je zaměřen na budoucnost (uzdravení) a minulost (příčiny problému). Ten druhý, který já sám stále víc preferuji, je zakotven v přítomnosti - v akceptování toho, co je, uvolnění se a následném proměnění se v jakési médium, skrze které proudí do systému intuice, pochopení a krása. Já vím, že to jsou velká slova na hranici patosu. Jenže to, co se děje v konstelacích, nedovedu vyjádřit jinak.

A tak vás zvu na dobrodružnou výpravu. Je jedno, zdali zamýšlíte s konstelacemi pracovat coby se samostatnou metodou, zapojit je do vaší již existující práce, nebo "jen" sám sebe transformovat skrze roční intenzivní proces. To, co je důležité, je jen vaše srdce, které je touto nabídkou buď přitahováno, nebo také ne. Všechny ostatní, organizační i obsahové detaily výcviku najdete v hořejší části této stránky. Tímto textem jsem vám chtěl zprostředkovat pouze jakousi atmosféru výcviku a naladit vás na to, co vás za učením, za teorií a mnoha praktickými cvičeními čeká.

Těším se na vás,
Jan Bílý.

"Stejně důležité pro mě je setkávat se s lidmi, kteří mi jsou blízcí, otevření a stávají se mými přáteli. Bezpečný kruh, ve kterém lze otevřít i ta nejhlubší zranění srdce. Líbí se mi Janovo spontánní, humorné vedení, učí mě pouštět mou kontrolu a představu o tom, jak by kurz/výcvik měl vypadat. Děkuji, že zde s druhými mohu být." (Ještě jedna reakce účastníka)

*Více o mytologickém přístupu zde.

Impressum zde / hier