Seminář v Poděbradech, prodloužený víkend
Záhady a řešení rodinného systému:
Konstelace s Janem Bílým

Datum: 15. - 17. 3. 2019
Místo konání: Bude ještě určeno
Cena:3000,- Kč
Časy: pátek 17:00 - ca. 20:00, sobota 9:30 - ca. 17:00, neděle 9:30 - 16:00

Přihlášky mailem na: hana.slobodova@ubi-ibi.cz

Tento prodloužený víkend se budeme věnovat něčemu zcela nevyhnutelnému: Přijetí toho, kdo jsem a kam jsem se to vlastně narodil. Přitom se obejdeme (jak doufám) bez "utápění se" v traumatických vzpomínkách na naše "hrozné" dětství. To neznamená, že bychom měli to, co se nám v mládí přihodilo, zamlčovat nebo zlehčovat. Ale důležité je pochopit, že to prostě TAK BYLO. A že s tím, kam jsme se to (tentokrát) narodili, můžeme udělat třeba i hvězdnou kariéru. Nebo alespoň být docela šťastní.

V konstelacích se zabýváme jedním nesmírně důležitým krokem, který nás vede k opravdové dospělosti - totiž přijetím všeho, co jsme takříkajíc dostali do vínku. A ačkoliv mnoho lidí neustále žehrá na trápení, nevýhody a špatnou výchovu, jež je v dětství tížila, je nesporným faktem, že jsme navzdory rodičům, učitelům a všem těm, se kterými jsme nebyli srozuměni, přežili - mnozí z nás docela dobře. Takže namísto abychom si stěžovali na to, co bylo, mohli bychom z toho udělat to nejlepší.

To ale předpokládá smíření a přijetí. A v tomto procesu představují konstelace reálnou možnost zažít na vlastní kůži, že to, co vypadá negativně, může mít docela důležité (a pozitivní) místo v našem životě. Je to ovšem na nás, jak se k naší minulosti a k daným skutečnostem postavíme. V tomto dalším, v pořadí už pátým semináři v "lázeňských" Poděbradech si budem moci vyzkoušet sílu takového přijetí.

Takže - moc se na tento seminář těším...
Jan Bílý

• • • • • • • •

Zpátky na přehled všech akcí