Seminář
Finanční gramotnost poněkud jinak
Jednodenní seminář o financích, hojnosti a omezujících přesvědčeních pro spirituálně pokročilé lidi.

Datum: 26. 9. 2019
Místo konání: Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena: 1400,- do 5.3., potom 1800,-
Čas: 9:30 - 17:00

Finanční gramotnost, jak se normálně učí (a jak je např. podporovaná granty EU) vede bohužel opět k jisté negramotnosti, neboť je iniciovaná vládami a bankami, slouží zájmům velkých korporací atd. Naproti tomu skutečné porozumění tomu, co se s našimi financemi děje, jaká peněžní přesvědčení máme a jak je můžeme změnit, musí vycházet z pochopení souvislostí v rámci celku. Toto pochopení nabízejí například systemické konstelace, neboť tam stále a stále hledáme řešení, které je akceptovatelné pro každého člena systému, a pokaždé bereme ohled na celý systém a potřeby všech jeho členů.

Tento seminář je adresován nejen esoterickému publiku, ale také manažerům, podnikatelům a osobám samostatně výdělečně činným, kteří se na svoji finanční situaci a s ní spojená přesvědčení chtějí podívat úplně novým pohledem. Během setkání se podíváme na nesmyslnost víry v nekonečný růst HDP, na dluhovou krizi a zadlužení/zadlužování jedinců a budeme se zabývat východisky ze svázanosti s penězi jako jediným indikátorem úspěchu. Dále se dotkneme vztahu peněz a lásky, uznání, viny, věrností našim předkům a podobných, ne zcela běžných souvislostí.

PŘIHLÁŠKY PROSÍM PŘÍMO PŘES MAITREU

• • • • • • • •

Zpátky na přehled všech akcí