Seminář, prodloužený víkend
Alchymie vztahů: Láska, partnerství a sex

Datum: 28 - 30. 9. 2018
Místo konání: Gymnasium Duhovka,
Gymnásium Duhovka s.r.o. Ortenovo nám. 34, 170 00 Praha 7
www.duhovkagymnazium.cz

Cena: 3300,- Kč včetně DPH,
sleva pro páry 5000,- pro oba!
Časy: pátek 10:00 - ca. 17:00, sobota 9:30 - ca. 17:00, neděle 9:30 - 13:00

Přihlášky zde

Lidové rčení říká, že ženám se daří špatně ve vztahu, mužům po něm. Proč je tomu skutečně tak často? Proč muži utíkají před problémy ve vztazích do práce, do hospody, do sportu a později, po tom, co jejich vztah je v troskách, se v žalu utíkají ...opět k práci, do hospody nebo k televizi?

Proč ženy dělají tolik kompromisů (nebo vůbec žádné) a proč se tak bojí říci si o to, co potřebují? Proč mají ženy hrůzu z rozchodu? Proč je v seminářích osobního rozvoje skoro vždy dvakrát více žen než mužů? Proč chtějí ženy děti a muži často "také, ale až později, někdy..."

Jak se stát "správným" a u žen úspěšným mužem? Jak nalézt muže "do rodiny"? Jak převzít za to, co se v našich partnerských vztazích děje (a dělo) zodpovědnost? Jak vychovávat děti po rozchodu? A jak se dostat do onoho vysněného "partnerství třetího stupně", kdy naše partnery nedržíme a nemanipulujeme, kdy nejsme na nich závislí a přesto máme hluboký vztah?

Tyto a mnoho dalších otázek týkajících se témat hledání partnera nebo partnerky, hloubky vztahu a jeho trvání, dětí a jejich vztahu k rodičům a mužského a ženského principu v nás budeme na tomto semináři řešit, diskutovat a hlavně na ně stavět konstelace. Součástí semináře jsou také malá cvičení a meditace.

• • • • • • • •

Zde ještě malý úryvek z jednoho mého textu o vztazích mezi muži a ženami:

Dnešní Velká bohyně se ukrývá právě v ženách. Jasně - nejen. Je všude, samozřejmě, v každé rostlině, v každém tvoru, v hloubce vesmíru. Ale právě vědomé ženy ve vztahu mají speciální, "bohyňskou" úlohu: Nenechat nám mužům procházet naše "Ale vždyť nebude tak zle." Neustoupit, když muž tvrdí, že je vše v pořádku. Trvat na tom, že tak jako si dnešní ženy osvojily mužský princip, takže se mohou mezi emocemi a racionalitou volně pohybovat, tak si i muži musí osvojit ženský princip, intuici, empatii, pochopit zákony cyklického času a projevit úctu k životu i smrti. Musí, tak jako bozi v onom prastarém mýtu, sestoupit z trůnu ješitnosti a poklonit se bohyni s jejími třemi tvářemi panny, matky i moudré stařeny, kterou po tisíciletí vyloučili z veřejného života. A to přirozeně aniž by se ztratili jako malí kluci v mlze, depresi nebo sebelítosti. Jak už jsem psal jinde, nás muže a potažmo celý mužský princip čeká opravdu velké dobrodružství - změna našich predátorských genů.

Pokud se to nám mužům podaří a pokud ženy nespadnou do té velké číhající pasti, totiž do pohrdání nebo pasivity a lhostejnosti, můžeme zažít nesmírnou svobodu "vztahu třetího stupně", tedy vztahu, který je naplněn láskou, ale který je prost jakéhokoliv majetnictví, nároků a nevyřčených (a téměř vždy zklamaných) očekávání. Teprve dosud můžeme startovat (chceme-li vůbec) k mnohačetným vztahům, k polyamorii a jiným možným (nikoliv nutným) formám alternativního partnerství. Zde můžeme zažít lásku jako extázi každého okamžiku a nikoliv jako pokus zachytit to, co je krásné a zakonzervovat to skrze smlouvy, sliby a zákazy na věky. Odsud se pak můžeme usmívat nad ideologiemi a náboženstvími, jež nutí ženy a muže setrvávat v nefunkčních, snad jen na reprodukci orientovaných vztazích nebo se utíkat do perverze produkujícího celibátu.

Kdysi dávno, když jsem se ještě věnoval astronomii, jsem byl přítomen jakési přednášce v pražském planetáriu o hledání mimozemských civilizací. Po přednášce se přihlásil jeden starší pán a vyslovil spíš než otázku tento statement: "Při stavu dnešního světa, při těch všech válkách a nevraživostech, jež vedeme, proč si proboha myslíte, že by nějaké vyspělé civilizace měly stát o kontakt zrovna s námi?" To bylo před padesáti lety a od té doby jsme na cestě k sebezničení udělali velký kus práce. Zjevně nám stále (možná stále víc) něco chybí - ke štěstí, k zastavení naší sebedestrukce, k zpomalení a zmoudření. Jsem přesvědčen, že to nejsou ani lepší poměry, více peněz, inteligentnější politici, důmyslnější vynálezy. Myslím, že je to jedno jediné - láska. Osho tvrdil, že neumíme milovat a že je třeba lásku cvičit nejprve na vzdálených objektech, jež není možno vlastnit - na Slunci, Luně, hvězdách. Ale možná, že na cvičení je pozdě. Pojďme začít tím nejtěžším - milovat se navzájem.

Zpátky na přehled všech akcí