Co ještě udělat před návštěvou semináře

 

 

 

 

 

Geogram jako vhodná příprava na seminář.

John Bradshaw doporučuje pro řešení "rodinných tajemství" ve své stejnojmenné knize (vyšla v nakl. Pragma) vyhotovení tzv. genogramu. Tento představuje jakousi mapu vašich genetických (nebo řečí konstelací: systemických) kořenů, která vám pomůže na výpravě za tajemstvím, která se skrývají ve vaší rodině.

Základní myšlenka genogramu je grafické znázornění souvislostí (genetických a vztahových) mezi jednotlivými příbuznými. Struktura genogramu odpovídá posloupnosti generací a je zapisována v souladu s konstelacemi od zhora dolů (od dávnějších generací po ty současné) a zleva doprava (větev otce - větev matky). Pro muže používáme čtverečky, pro ženy kroužky. Takový základní geogram může vypadat takto:

 

Zde vidíme základní genogram rodičů hypotetického klienta Petra Vrby. Otec Karel byl před manželstvím s Marii (roz. Tůmovou) v důležitém - a jak vidíme traumatickém vztahu s Jiřinou Moravcovou, se kterou se mu narodilo 27.12.1968 mrtvé dítě a se kterou se rozešel (v genogramu jako "o." tj. "opustil/a") 1969. Po sňatku ("s.") 1971 se svou chotí se jim narodily dvě děti, již zmíněný Petr a dcera Pavla, která měla problémy s drogami. Manželství bylo rozvedeno 1983 ("r.")

K jednotlivým postavám si můžete zapsat vždy:
- jméno
- datum narození a příp. úmrtí
- dosažené vzdělání
- příčinu smrti
- vážné tělesné a emocionální problémy.

Další "značky" pro důležité události příp. vztahy lze používat následovně:


pro neharmonický vztah

pro narozené mrtvé děti

pro samovolný a umělý potrat

Další značky si můžete vymyslet nebo je naleznete ve výše zmíněné knize.

Samo nakreslení genogramu má již zajímavý účinek - člověk se začne zabývat - a to poměrně do detailu - svými kořeny. Většinou se taková práce neobejde bez toho, dotazovat se ještě žijících předků na podrobnosti, tito začnou vyprávět a člověk se může dozvědět to, co by jinak v konstelaci mohlo chybět.

Buďte ale jako "malí" vůči vašim "velkým" předkům schovívaví a citliví - když uvidíte, že s vámi starší osoba o nějaké traumatické události nechce mluvit, ponechte ji tuto možnost. Také není dobré, aby se děti zabývaly příliš intimním životem svých rodičů nebo prarodičů. Takové jednání potom často vede k odsuzování našich předků (např. kvůli nevěře), což systemicky viděno není dobré. Staví nás to totiž nad naše předky...

Další instrukce pro "práci na sobě" před seminářem rodinných konstelací naleznete zde.

Zpátky na stránku s přehledem seminářů.