Post30

Přihlášky přímo přes Maitreu

Úvod do tajů konstelací


28. 11. 2019, Praha, Maitrea, 9:30 – 17:00

Celodenní úvod do systemických konstelací podle Jana Bílého. Výborná průprava na konstelační výcvik nebo pokud chcete do tajů konstelací proniknout trochu hlouběji. S mnoha konstelačními ukázkami, cvičeními a malými konstelacemi (“ristretta”).
Přihlášky přímo přes Maitreu

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.