Post20

Doporučení:

Všechny barvy spolupráce - Letní setkání facilitátorů konstelací

Dva dny na Sázavě
Termín: 17. a 18. 8. 2019
Cena: Pro členy ČASKu 800,- /1200,- Pro ostatní 1200,- /1900,- Kč (bez ubytování a stravy.)
Místo konání: Hotel Samechov u Chocerad
Přihlášky přes stránky ČASKu: www.cask.cz

Zveme vás na letní setkání facilitátorů a zájemců o konstelace.

RÁMCOVÝ PROGRAM:
Osobní témata: Konstelace a zpětná vazba pro konsteláře
Diskusní témata:

  • Otázky k vedení konstelací
  • Dnešní potřeby klientů
  • Výzvy začínajících konstelářů: Jak prodat svoje semináře, když tě nikdo nezná
  • Místo Česka na konstelační mapě světa – trendy ve světě konstelací a možnosti spolupráce s mezinárodní komunitou
  • Všeobecné otázky vedení konstelací: profesionalita, etika, zpětná vazba, vlastní rozvoj a kultivace komunit atd.