Post01

Přihlášky přímo přes Maitreu.

Večerni kruh mužů

25. 6. 2019, Praha, Maitrea

Páté setkání mužského kruhu (nováčci jsou vítaní!) Dnešní téma je: “Práce a povolání/poslání, společnost a politika, čest a morální síla. Docela slilná témata – i tento večer má specifické téma, to ovšem není závazné, a tak se budeme zaobírat i tím, co je na daném večeru aktuální a co odpovídá “náladě” v kruhu. 
Přihlášky přímo přes Maitreu.

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.