Post05

Přihlášky prosíme mailem: info@katerinagalova.cz

Konstelace biblických příběhů

Seminář v Olomouci, prodloužený víkend.
Termín: 14. – 16. 6. 2019
Cena: 3500,- 
Místo konání: Olomouc, místo vám bude oznámeno po přihlášení
Časy: Pátek 16:00 – neděle ca. 13:00
Přihlášky prosíme mailem: info@katerinagalova.cz

Již mnoho let pořádám vždy před Vánocemi konstelační seminář, nazvaný “Konstelace pohádek a mýtů”. Tento seminář je velmi oblíbený z jednoduchého důvodu: Ačkoliv neřešíme žádné osobní “zakázky” a nepouštíme se do stavění rodinných dramat či přímo traumat, jdou tyto konstelace přeci jen do veliké archetypální hloubky. A nakonec se každý, kdo si postaví ten “svůj” mýtus či pohádkový příběh, v konstelaci pozná. Konstelace totiž odhalují pod citlivým vedením hluboké pravdy a pomáhají nám se vyznat tam, kde logika a věda selhávají.

Olomouc je pro mne jedno z nejvíc katolických míst v republice – možná že je to tím, že zde sídlí arcidiacéza olomoucká, jež se považuje za nástupkyni moravsko-panonského arcibiskupství, možná, že je to prostě jejím moravským “mytickým” charakterem. Každopádně, když jsme s Radkou Tomáškovou uvažovali nad novým konstelačním seminářem, téma biblických příběhů se zde přímo nabízelo.

Během těch mnoha již proběhnutých konstelací mýtů jsem několikrát stavěl konstelace na Ježíše, na Noa a jeho archu či na historku s Izákem a jeho syny Ezauem a Jákobem. (Z hlediska rodinných konstelací velice poučné!) A ačkoliv jsme my Češi považováni za nejméně věřící, ale maximálně “esoterní” národ (Moravani to mají s vírou trochu jinak), patří biblické historky k naší “genetické výbavě”, tedy ke kulturnímu dědictví, jež nás do dneška ovlivňuje – a to ještě více, než třeba řecké báje a mýty, o novodobých pseudo-pohádkách páně Trošky ani nemluvě.

Zveme vás proto na tento dvou a půldenní seminář hlubokých konstelačních zážitků do krásného města Olomouce, na seminář, který jak doufáme bude doplněn v pátek odpoledne prohlídkou některých obyčejně nedostupných “mytologických” míst, spojených s křesťanstvím. 

A ačkoliv, jak se přiznám, nejsem přímo praktikující křesťan, věnuji tento seminář mé babičce, která mě, podle vyprávění mých komunismu zprvu oddaných rodičů, krátce po mém narození 1954 “zatáhla” do kostela svaté Ludmily na náměstí Míru v Praze a nechala mě “pro jistotu” pokřtít. Babička, jako “velká dáma prvorepublikové společnosti” určitě nebyla bigotní, ale pamatuji se, jak mi ukazovala obrovský trn, který si přivezla z cesty do Jeruzaléma, a o kterém tvrdila, že takovými trny byl korunován Spasitel. Budiž tedy její památce pronesena úcta a olomouckému semináři přán úspěch.

Moc se na vás těšíme,
Radka Tomášková (organizace) a Jan Bílý (konstelace).